Pályázat állattartó telepek korszerűsítésére, fejlesztésére

Elérhető a VP2-4.1.1-20
„Állattartó telepek fejlesztésének támogatása”
című pályázat!

A költségkeret kimerült!

Tehenek

A pályázat beadási ideje:
2020. október 1. – 2021. február 1.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:


Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.
Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

Támogatás

egyéni projekt esetén
max. 100 millió Ft

kollektív projekt esetén
200 millió Ft

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatott projektek várható száma

200 - 250 db

Megvalósítási időszak

2 év

Fenntartási időszak

5 év

Előleg igénylése

A támogatás
maximum
50%-a

Önállóan támogatható tevékenységek

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése
  lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

Pályázók köre

 • Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
 • Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként az alábbiak szerint alakul:

 1. célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése: minimum 100 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
 2. célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése: minimum 100 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
 3. célterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: minimum 50 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
 4. célterület: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése: minimum 5 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
 5. célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: minimum 5 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft

A támogatás mértéke

 • A közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, - a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Kötelező vállalások

 • A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni.
 • A fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszám és az állatlétszám fenntartása.

További részletekért kérjük
vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal!

VataliDávid
mérnök értékesítő

Termelje meg magának a szükséges áramot!

Németországi tapasztalat
100%-os garancia
EU-s tapasztalat