Kiírták a METÁR tendert!

Megjelent a METÁR-rendszer első tender kiírási dokumentációja. A pályázaton zöld prémium támogatás pályázható, amelynek lebonyolítása egy körben, elektronikus úton történik.

Bővebb információ a pályázati dokumentációról itt található.

Kiírták a METÁR tendert!

METÁR pályázat feltételei

  • A METÁR pályázaton zöld prémium típusú támogatási jogosultság nyerhető el megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatba betáplált villamos energia termeléssel.
  • A pályázaton új vagy jelentős felújításon/fejlesztésen átesett erőművek vehetnek részt.

A pályázat legfontosabb elemei és jellemzői

A névleges teljesítőképessége alapján alábbi pályázati kategóriák kerülnek meghirdetésre:

  1. 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves új támogatási korlát 333 M Ft, illetve a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 66 GWh/év,
  2. legalább 1 MW, de legfeljebb 20 MW-os névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves új támogatási korlát 667 M Ft, illetve a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 134 GWh/év

Maximálisan erőmű egységenként elnyerhető támogatott villamosenergia-mennyiségek:

  1. 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb pályázati kategóriájában 15 GWh/év.
  2. legalább 1 MW, de legfeljebb 20 MW-os pályázati kategóriájában 50 GWh/év.

A METÁR pályázaton a pályázó az ajánlati árra tesz ajánlatot. A beérkező legalacsonyabb ár nyer a pályázatok közül.

A pályázó által érvényesen benyújtható ajánlati ár maximális értéke 26,08 Ft/kWh.

A támogatás időtartama minden pályázó esetén 15 év.

A kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidő valamennyi pályázóra vonatkozóan 3 év, amely határidőt a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától kell számítani.

A pályázati dokumentumok beadása elektronikusan (Ügyfélkapu, Cégkapun, Hivatali Kapun keresztül történik).

A pályázaton kizárólag magyarországi telephelyen történő villamosenergia-termelést tervező pályázati dokumentációval nyerhető támogatás.

A pályázati dokumentáció mellé a Hálózati Engedélyes ajánlata csatolandó (műszaki-gazdasági tájékoztató).

A Pályázati dokumentáció beadásának módja és határideje

A pályázati dokumentáció 2019. november 4. 08:00 órától 2019. december 02. 15:00 óráig nyújtható be.

Egy pályázó egy erőműegységre csak egy pályázati dokumentációt nyújthat be.

Biztosítékra vonatkozó feltételek

Ajánlati biztosíték

A pályázónak ajánlati biztosítékot kell biztosítania, bankgarancia formájában, a benyújtást követő 8 hónapig.

Az ajánlati biztosíték összege erőműegység névleges teljesítőképessége és a fajlagos benchmark beruházási érték szorzata alapján számolt beruházási összeg 1,5%- a.

Teljesítési biztosíték

A nyertes pályázó részéről teljesítési biztosíték adása szükséges, bankgarancia formájában, mértéke új erőműegység építése esetén a fajlagos benchmark beruházási érték szorzata alapján számolt beruházási összeg 5%-a.

A teljesítési biztosítéknak fenn kell állnia a Kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt követő 4 hónapig.