Tetőre szerelt ipari napelemes megoldások

Kivitelezése

Kivitelezés

Átvizsgálása

Átvizsgálás

Működtetés, Távfelügyelet

Működtetés, Távfelügyelet

Carport

Carport

Referenciák

Referenciák

Cégünk, a RENA Solar több, mint egy évtizede napelemes rendszerek építésével foglalkozik. A pályafutásunk kezdetén Németországban építettünk napelemparkokat, illetve tetőre szerelt ipari napelemes rendszereket. A magyar piac változásával tettük át a fókuszunkat a hazai piacra, ahol a legjobb helyen vagyunk: egy nyelvet beszélünk, és rengeteg tapasztalattal rendelkezünk, ami fontos egy formálódó napelemes piacon.

Ipari napelemes rendszer kalkulátor

Számolja ki cége energiafogyasztása alapján ipari napelemes rendszerét!

Állítsa be a csúszka segítségével a megfelelő havi villanyszámlát vagy fogyasztást, és a kalkulált adatok alapján kérjen ajánlatot közvetlenül! Ilyen egyszerű!

Havi átlag­fogyasztás
0 kWh
0 Ft
A napelemes rendszer mérete
0kW
Inverter
0kW
Napelemek száma
0db
Szükséges tetőfelület
0m2

Ajánlatkérés

Német
prémium

termékek
13 év
németországi

tapasztalat
Cé­günk Né­met­or­szág­ból in­dult, ott tet­tünk szert ar­ra az i­rány­ra, ami a mai na­pig meg­ha­tá­roz­za mű­kö­dé­sün­ket. Si­ke­rült on­nan egy olyan szem­lé­le­tet is ma­gunk­kal hoz­nunk, a­mely­ből ha­za­i és nem­zet­kö­zi ügy­fe­lek egy­a­ránt pro­fi­tál­nak. Né­met­or­szá­gi kap­cso­la­ta­ink­nak kö­szön­he­tő­en a leg­ú­jabb tech­no­ló­gi­át tud­juk ren­del­ke­zés­re bo­csá­ta­ni. Mo­dern meg­ol­dá­sok­kal, pre­cíz, mi­nő­sé­gi ki­vi­te­le­zés­sel, sa­ját ki­vi­te­le­ző csa­pat­tal és akár pré­mi­um né­met nap­e­le­mek­kel olyan rend­sze­re­ket va­ló­sí­tunk meg, a­me­lyek é­let­tar­ta­muk har­ma­dán be­lül meg­té­rül­nek és pro­fi­tot ter­mel­nek.
Váltsa ki cége villanyszámláját ipari napelemes rendszerrel! Cégünk különböző napelemes pályázati lehetőségeket is biztosít ügyfelei részére. Tetőre szerelt ipari rendszerekben nem ismerünk lehetetlent, bármilyen tetőfelületre megoldást nyújtunk. Mérnökeink szoftveres tervezés segítségével megvalósítják elképzeléseit.
A munkánk elvégzése során számunkra kiemelten fontos az ügyfeleink elégedettsége, ezért csakis kiváló minőségű rendszereket építünk. Minőségi alkotóelemekkel valósítjuk meg napelemes projektjeinket. Ehhez saját eszközöket és gépparkot használunk, valamint kollégáink évtizedes, külföldön szerzett tapasztalatát. Országos lefedettségű szervizünknek köszönhetően gyorsan és hatékonyan tudunk azonnali megoldást nyújtani a felmerülő problémákra.
A 360⁰ Solution System keretében a teljes napelemes projekt megvalósítására kínálunk megoldást egészen a kezdeti fázistól, a tervezésen és engedélyeztetésen át a műszaki kivitelezés fázisáig. Az elvégzett munkákra teljes körű garanciát vállalunk. Ipari napelemes megoldásaink élettartamuk 1/3-án belül megtérülnek.

Általunk beépített termékek