Tetőre szerelt ipari napelemes megoldások

Kivitelezés

RENA Solar 360 Kivitelezés

Német precizitás, professzionális kivitelezés

Né­met­or­szá­gi ta­pasz­ta­la­ta­ink­nak és kap­cso­la­ta­ink­nak kö­szön­he­tő­en mi­nő­sé­gi meg­ú­ju­ló rend­sze­re­ket te­le­pí­tünk. Szá­mos eu­ró­pai, 10 MW fö­löt­ti pro­jekt­tel a há­tunk mö­gött, tel­jes kö­rű ügy­in­té­zé­si fo­lya­ma­tunk se­gít­sé­gé­vel biz­tos ke­zek­ben tud­hat­ja nap­e­le­mes be­fek­te­té­sét.
Szak­mai ta­pasz­ta­la­tunk­kal és Né­met­or­szág­ban fel­vett men­ta­li­tá­sunk­kal az Ön vál­lal­ko­zá­sa szá­má­ra is o­da­fi­gye­lés­sel, sa­ját pro­fesszi­o­ná­lis ki­vi­te­le­ző csa­pat­tal, tel­jes kö­rű ügy­in­té­zés­sel és ügy­fél­cent­ri­kus hoz­zá­ál­lás­sal te­le­pít­jük i­pa­ri nap­e­le­mes rend­sze­rét.

Tanácsadás

Tanácsadás

Külföldön szerzett tapasztalatainknak köszönhetően mélyrehatóan ismerjük a napelemes rendszerek kiépítésének folyamatát. Ezáltal látjuk és felismerjük, hogy melyek azok a hibák, amelyek megfelelő odafigyeléssel időben elkerülhetők. Igény szerint a tervek átnézése után javaslatot teszünk a tetőre szerelt napelemes rendszer optimális tervezését illetően, valamint a kivitelezés műszaki felügyeletét is vállaljuk.

 • Bemutatóterem
 • Meglévő tervek véleményezése
 • Napelem rendszer terveinek optimalizálása

Tervezés

Tervezés

Cégünk teljes körű megoldást kínál tetőre szerelt ipari napelemes rendszerek tervezésére és engedélyeztetésére ideértve az építési engedélyt, csatlakozási tervdokumentációt és a KÖF tervet.

Napelemes rendszer tervezése akár 100 MW-ig!

 • Teljes tervcsomag elkészítése
 • Teljes körű ügyintézés az igénybejelentéstől az átadásig, üzembehelyezésig
 • Bemutatóterem

Napelemes termékek kis- és nagykereskedelme

Napelemes termékek kereskedelme

A RENA Solar gépparkjában megtalálható az összes szükséges gép és felszerelés, ami az ipari napelemparkok kivitelezéshez szükséges. Az építkezéshez szükséges termékeket mindegyikéhez rendelkezünk bejáratott beszállítókkal.

 • Tartószerkezet (szabadföldi vagy tetőre szerelt)
 • Napelem modulok
 • Inverterek
 • Kábelek, kábelvédőcsövek
 • Trafó
 • Egyéb kivitelezéshez szükséges anyagok

Kivitelezés

Kivitelezés

Kivitelezési szolgáltatásunk tartalmazza az összes szükséges részfolyamat elvégzését a napelemes rendszer szerkezetének kiépítésén át a villanyszerelés kivitelezéséig. Az általunk telepített napelemes rendszerek élettartamuk 1/3-án belül megtérülnek.

 • Modultartó szerkezet szerelése
 • Napelem panelek szerelése
 • Teljes körű villanyszerelés (AC és DC oldal)
 • Kamera és beléptető rendszer
 • Kompakt trafóállomás beszerelése
 • Szél- és hóterhelés védelem
 • Minőségi komponensek
 • Teljesítménygarancia
 • Energiatároló megoldások

Befektetés, adás-vétel, közvetítés

Befektetés, adás-vétel, közvetítés

Cégünk kapcsolati hálójának köszönhetően mind befektetőkkel, mind projekttulajdonosokkal kapcsolatban állunk. Külföldi partnereink Nyugat-Európából – Németországból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból és Hollandiából – kívánnak befektetéseket tenni a magyar piacon.

Abban az esetben, ha Ön értékesíteni szeretné napelemes rendszerét vagy projektjogait, vagy ilyen típusú befektetést kíván tenni, akkor kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot, és segítünk Önnek szándéka megvalósításában!

Kivitelezés mellett átvizsgálási és karbantartási munkákat is vállalunk,
valamint napelemes autóbeállókat építünk, és napelemes termékértékesítéssel foglalkozunk.

Egyedi árajánlatért keresse kollégánkat.

Tekintse meg ipari napelempark vagy lakossági napelemes szolgáltatásainkat!