Kertészeti üzemek korszerűsítése
Elérhető a VP-2-4.1.3-20 pályázat

Almák

Beadási időtartam:
2020. október 19. - 2021. február 19.


Első szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20.

Keretösszeg

30 milliárd Ft

Kérelmek várható száma

250-300 db

Megvalósítási időszak

Max. 24 hónap

Fenntartási időszak

5 év

Támogatás mértéke, összege

  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 2 milliárd forint.
  • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
  • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják:

  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

További részletekért kérjük
vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal!

VataliDávid
mérnök értékesítő

Termelje meg magának a szükséges áramot!

Németországi tapasztalat
100%-os garancia
EU-s tapasztalat