Megjelent a
„Magyar Multi Program” – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
című
(GINOP Plusz-1.1.2-21 kódszámú)
pályázati felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. október 11. napjától lehetséges.

Keretösszeg

100 milliárd Ft

Támogatás összege

Minimum 100.000.000 Ft
Maximum 2.500.000.000 Ft

Támogatási kérelmek várható száma

110-400 db
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatás mértéke, formája

Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költséghez viszonyítva:

Támogatási kategóriaFejlesztés helyszíneMaximális támogatási intenzitás
Mikro- és kisvállalkozásokKözép-vállalkozások
 • Regionális beruházási támogatás
 • Képzési támogatás
 • Megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás
 • Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
 • Kis- és közép­vállalkozá­soknak nyújtott innovációs támogatás
 • Kis- és közép­vállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
50%50%
 • Közép-Dunántúl
 • Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)
50%45%
 • Nyugat-Dunántúl
45%35%
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu
40%30%

Támogatás formája: Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem térítendővé alakul.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek megfelelnek a 1.1 1. a) III. pontban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Önállóan nem támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)
 • b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 100 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • f) Külpiaci megjelenés (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • g) Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • j) Projekt-előkészítés (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el)
 • k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) A 2.1.2.2. k) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

További információk

 • Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 30 hónap
 • Előleg igénylése: A támogatás 100%-a, maximum 2 500 000 000 Ft.
 • A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, kivéve Budapest
 • A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

Pályázat benyújtása

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van lehetőség.

A támogatási kérelmet 2021. szeptember 2. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
GINOP Plusz-1.1.2-21_Felhivas.pdf (1,6 MB)
Feltöltve: 2021.08.30. 12:22:27

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!