Elindult
„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”
című (GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2021. június 28. napjától lesz lehetséges.
A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásukhoz kapcsolódó fejlesztéseik támogatása.

Keretösszeg

200 milliárd Ft

Támogatás összege

Minimum 10.000.000 Ft
Maximum 629.300.000 Ft

Támogatási kérelmek várható száma

1000-3000 db
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatás mértéke, formája

Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költséghez viszonyítva:

1-2. benyújtási szakasz
Támogatási kategóriaFejlesztés helyszíneMaximális támogatási intenzitás
Mikro, kis- és középvállalkozás
Átmeneti támogatás
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
70%
 • Közép-Dunántúl
 • Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)
55%
 • Nyugat-Dunántúl
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu
 • Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet)
45%
3-4. benyújtási szakasz
Támogatási kategóriaFejlesztés helyszíneMaximális támogatási intenzitás
Mikro, kis- és középvállalkozásKözép-vállalkozások*
 • Regionális beruházási támogatás
 • Képzési támogatás
 • Megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
70%60%
 • Közép-Dunántúl
 • Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)
55%45%**
 • Nyugat-Dunántúl
45%35%
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu
40%-**
 • Csekély összegű támogatás
 • Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet)
45%
* A 3. és 4. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás nélkül.

** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település.

Támogatás formája: Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem térítendővé alakul.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Az elszámolható összköltség maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

Utolsó teljes lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszámElszámolható költség/főMaximális elszámolható összköltség
9 főig1-9 főig 11 millió Ft99 millió Ft
49 főig1-9 főig 11 millió Ft
10-49 főig 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig1-9 főig 11 millió Ft
10-49 főig 5 millió Ft
50-249 főig 3 millió Ft
899 millió Ft

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt;
 • a projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevétel másfélszeresét;
 • fejlesztési igénye nem a TEÁOR'08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul, továbbá nem támogatott szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés.

Nem pályázhat: egyéni vállalkozó

Önállóan nem támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó:
 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.
Választható:
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan építés; bővítés; átalakítás; korszerűsítés (fajlagos költségkorlátoknak megfelelően)) projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el

Fenntartási időszak eredményességi mérése

A fenntartási időszak 3 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő (VNT) támogatássá.

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre).

További információk

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Előleg igénylése: A támogatás 90%-a, maximum 566,3 millió Ft.

A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, kivéve Budapest
A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Pályázat benyújtása

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása várhatóan az alábbi ütemezés szerint lesz lehetséges:

 • 1. szakasz: 2021. június 28. 12 órától -2021. július 5. 12 óráig, keret: 80 milliárd Ft
 • 2. szakasz: 2021. szeptember 27. 12 órától - 2021. október 4. 12 óráig, keret: 50 milliárd Ft
 • 3. szakasz: 2022. január 10. 12 órától- 2022. január 17. 12 óráig, keret: 20 milliárd Ft
 • 4. szakasz: 2022. április 11. 12 órától -2022. április 20. 12 óráig, keret: 50 milliárd Ft

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis-és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
GINOP Plusz-1.2.1-21_Felhivas_tervezet.pdf (1 MB)
Feltöltve: 2021.05.07. 12:27:55

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!