Folytatódik a
„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és közép­vállalkozások technológia­fejlesztésének támogatása
című (GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú) pályázat

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. február 10. napjától lehetséges.

A támogatás célja, hogy elősegítse a vállalati, közületi és lakossági zöldgazdasági beruházásokat kiszolgálni képes hazai gyártói bázis szélesedését és megerősödését, valamint hozzájáruljon a körforgásos gazdasági folyamatok kiépüléséhez.

Keretösszeg

30 milliárd Ft

Támogatás összege

Minimum 20.000.000 Ft
Maximum 1.500.000.000 Ft

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

24 hónap
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatás mértéke, formája

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

Mikro- és kisvállalkozásKözépvállalkozás
 • Regionális beruházási támogatás
 • Megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás
 • Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
 • Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
 • Átmeneti támogatás
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Pest
50%50%
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
50%40%
Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

 1. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.3 által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal4 rendelkeznek, amely tanúsítvány igazolja, hogy a támogatást igénylő vállalkozás – a 6. számú mellékletben részletezett – energiahatékonysági beruházásokat kiszolgáló, másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó vagy előállító, egyszer használatos műanyag termékeket kiváltó, a víz felhasználás hatékonyság növelését szolgáló, vagy elektromobilitási beruházásokat ipari oldalról kiszolgálni képes gyártó vállalkozásnak minősül,
 2. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 3. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt,
 4. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,
 5. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 6. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Önállóan nem támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre

Kötelezően megvalósítandó:
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Választható:
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)
 • b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 100 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Információs technológia-fejlesztés A 2.1.2.2. g) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Értékelési szempont

A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat. - 10 pont

Előleg igénylése

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 1 500 000 000 Ft.

Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

Pályázat benyújtása

2022. február 10. – 2022. február 24.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
GINOP Plusz-1.3.1_21_felhivas.pdf (1,4 MB)
Feltöltve: 2022.02.02. 14:51:42

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!