RRF-6.2.1
Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálvapályázat

Megjelent a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" című RRF-6.2.1 kódszámú pályázati felhívás. A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2021. december 6-tól lesz lehetséges.

Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Keretösszeg

201.624.116.436 Ft

Támogatás összege

Minimum 500.000 Ft
Maximum
 • az (1) műszaki tartalom esetén: 2.900.000 Ft
 • a (2) műszaki tartalom esetén: 11.300.000 Ft

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

Előleg igénylése: Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet.
Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Támogatást igénylők köre

Nagykorú természetes személy (magánszemély), aki...

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik,
 • és megfelel a jövedelmi előírásnak.

Jövedelmi előírás:

Azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

Pályázattal érintett épületek köre

 • a) családi ház;
 • b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épülete / épületrésze;
 • c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrész / lakás.

Értékelés

A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kapnak:

a) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint:

 • nincs gyermek: 1 pont
 • 1 gyermek: 2 pont
 • 2 gyermek: 3 pont
 • 3 vagy több gyermek: 4 pont

b) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
 • csak kedvezményezett járás: 2 pont
 • csak fejlesztendő járás: 3 pont

Támogatható tevékenységek

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése
(2) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat jelölhető meg.

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység

 • a) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et).

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység

 • a) Kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • a) A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése.
 • b) A napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység.
 • c) Energetikai tervezés.
Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

(2) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • a) Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek – kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot).
 • b) Napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át.
 • c) A meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére).
 • d) Fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje.

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a) Energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).
 • b) Kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • a) A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése.
 • b) A napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység.
 • c) Energetikai tervezés.
 • d) Kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése.
 • e) Használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A pályázat benyújtásának határideje

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban nyújtható be:

1. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2021.12.06. 8:00 órától2021.12.27. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, CsongrádCsanád, Somogy és Tolna megye2021.12.13. 8:00 órától2022.01.03. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2021.12.20. 8:00 órától2022.01.10. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2021.12.27. 8:00 órától2022.01.17. 18:00 óráig

2. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2022.09.12. 8:00 órától2022.10.03. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, CsongrádCsanád, Somogy és Tolna megye2022.09.19. 8:00 órától2022.10.10. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2022.09.26. 8:00 órától2022.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2022.10.03. 8:00 órától2022.10.24. 18:00 óráig

3. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2023.09.11. 8:00 órától2023.10.02. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, CsongrádCsanád, Somogy és Tolna megye2023.09.18. 8:00 órától2023.10.09. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2023.09.25. 8:00 órától2023.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2023.10.02. 8:00 órától2023.10.23. 18:00 óráig

4. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2024.09.02. 8:00 órától2024.09.23. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, CsongrádCsanád, Somogy és Tolna megye2024.09.09. 8:00 órától2024.09.30. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2024.09.16. 8:00 órától2024.10.07. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2024.09.23. 8:00 órától2024.10.14. 18:00 óráig

További információk

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
https://napelem.palyazat.gov.hu/

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!