VMOP-1.1.1-21
Helyi gazdaságfejlesztéspályázat

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Tájékoztatjuk, hogy hamarosan megjelenik a „VMOP-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés” c. pályázati felhívás.

A pályázat benyújtása: 2021.

Pályázók köre:

 • helyi önkormányzat (GFO 321)
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
 • többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57)

Továbbá a 3 főtevékenység közül csak bizonyosak esetében:

 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699)
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)

A pályázat jelentős keretösszeggel jelenik meg:

 • Önerő nem szükséges.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéinek települései, kivéve Budapest, továbbá a megyei ITP-en meghatározott azon városok, amelyek a Fenntartható Városfejlesztés felhívásra jogosultak kérelmet benyújtani. Közigazgatási területen kívüli projektmegvalósítás abban az esetben lehetséges, ha a beruházás ITP megalapozottsággal rendelkezik.
 • A projekt elszámolható összköltsége, illetve az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a Felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
Gyors elbírálás és nyáron már kifizetések várhatóak!

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

 • Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 • Inkubátorházak fejlesztése
 • Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
Pályázatíró partnerünkön keresztül vállaljuk a pályázatok teljeskörű elkészítését
fix díj nélkül, sikerdíjas alapon!

Amennyiben rendelkezik már pályázatíró partnerrel, az energetikai beruházási elemek előkészítését, tervezését, kivitelezését vállaljuk az Önök partnereivel együttműködve.

A hagyományosnak tekinthető energetikai komponensek, (pl. hőszivattyú, szigetelés, napelem, világítás korszerűsítés) mellett az éppen jelentős mértékben változóenergetikai jogszabályi környezetnek, tendenciáknak is megfelelő, jövőbemutató energetikai technológiákkal, kínálattal állunk partnerként rendelkezésükre, pl. DSR / DSM megoldások, kereslet oldali szabályozási eszközök, energiaközösségi, aggregátori szolgáltatások, stb., melyek a változó helyzethez való alkalmazkodás eszközeit jelentik.

A teljes pályázati felhívás innen letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/node/73358

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!