VP2-4.1.3.4-21
Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatásapályázat

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a „VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” c. pályázati felhívás.

A rendelkezésre álló forrás

2A – Keretösszege: 16 milliárd Ft. Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.

2B – Keretösszege: 2 milliárd Ft. A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése.

5B – Keretösszege: 2 milliárd Ft. A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 20 milliárd Ft.

Napelemre is lehet pályázni!

A támogatott projektek várható száma

20 - 30 db

Pályázati kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. - 2021. december 7. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz: 2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.
 • Második szakasz: 2021. szeptember 28. - 2021. október 11.
 • Harmadik szakasz: 2021. október 12. - 2021. október 25.
 • Negyedik szakasz: 2021. október 26. - 2021. november 8.
 • Ötödik szakasz: 2021. november 9. - 2021. december 7.
A napelemes rendszerhez kapcsolódó teljeskörű pályázati előkészítési, engedélyeztetési és tervezési feladatokat elvégezzük!

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, korszerűsítése:

 • a) Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó új építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítése.
 • b) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek bővítése.
 • c) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai korszerűsítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek korszerűsítése.

Az I. a), b), és c) pontokhoz kapcsolódó támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiség, termékmanipuláló, osztályozó csomagoló létesítmény, közlekedő) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • a) Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.).
 • b) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.).
 • c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.).
 • d) Az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

III. A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a kertészeti üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
VP2-4.1.3.4-21_Felhívás.pdf (1,3 MB)
Feltöltve: 2021.06.01. 15:31:42

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!