Megjelent a
Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása
című (VP3-4.2.1.3-21 kódszámú) pályázati felhívás

Lezárult!

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2021. október 27. napjától lesz lehetséges.

Keretösszeg

50 milliárd Ft

Támogatás összege

Minimum 50.000.000 Ft
Maximum 2.000.000.000 Ft

Támogatási kérelmek várható száma

100-150 db
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatás mértéke

Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költséghez viszonyítva:

 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Támogatási igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő, a TEÁOR 109 besorolás szerinti, takarmány előállítási tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők:

Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás8, amennyiben:

 • a) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 • b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 • c) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek előállítására irányul.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó,
önállóan támogatható tevékenységek

A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:

 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

 • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása:

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása a takarmány előállítást folytató üzemekben: meglévő, a takarmány előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

A takarmány előállítást folytató üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termelési és előállítást szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
 • b) a Felhívás 5.5. c) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése);
 • c) telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);
 • d) a takarmány előállítás végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

További információk

 • Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap
 • Előleg igénylése: a támogatás 50%-a
 • A projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítási területe Magyarország.
Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 • Első szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 9.
 • Második szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23.
 • Harmadik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7.
 • Negyedik szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 21.
További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
VP3-4.2.1.3-21_Felhívás.pdf (1,2 MB)
Feltöltve: 2021.09.28. 11:01:45

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!