VP3-4.2.1-4.2.2-1-21
Élelmiszeripari üzemek fejlesztésepályázat

Lezárult!

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától - augusztus 31. napjáig volt lehetőség (első értékelési szakasz: július 7-20. között).

A Felhívás alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A Felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Kiemelendő eleme a felhívásnak, hogy

 • mezőgazdasági termelők mellett indulhatnak mikro- és kisvállalkozások is,
 • technológiafejlesztés mellett lehet az élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárműveket is lehet beszerezni.

Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 100 millió Ft.

Keretösszeg

50 milliárd Ft

Keretösszeg megoszlása

1. célterület
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: 40 milliárd Ft
2. célterület
Borászati üzemek fejlesztése: 10 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma

600-700 db

Előleg igénylése

támogatás maximum 50%-a

Megvalósítási
időszak

24 hónap

Fenntartási
időszak

5 év

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. július 7. napjától - augusztus 31. napjáig lesz lehetőség (első értékelési szakasz: július 7-20. között).

Támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 • Közép-magyarországi régióban (KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • Nem közép-magyarországi régióban (KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási intenzitás maximális mértéke a támogatási kategórián belül eltérő lehet.

Napelemre is lehet pályázni!

Támogatási kategóriák

 • Regionális beruházási támogatás, valamint
 • Megújuló energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás

Pályázók köre

TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
  Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.
  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 • b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
  Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.
  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 • b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • c) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • c) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében nincs lehetőség.

A napelemes rendszerhez kapcsolódó teljeskörű pályázati előkészítési, engedélyeztetési és tervezési feladatokat elvégezzük!

Elszámolható költségek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése. (max nt. 10 000 000 Ft)

2. célterület
Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése. (max nt. 10 000 000 Ft)

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen:

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Az „A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatásához” kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

Általános költségek és immateriális javak (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése) költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet. Ebből:

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása (1%);
 • tájékoztatás, nyilvánosság (0,5%), kötelező;
 • műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%);
 • könyvvizsgálat (0,5%);
 • projektmenedzsment (2%).

Csak az „A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatásához” tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak mindkét célterület tekintetében:

 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

Kötelező vállalás

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma).

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21_Felhívás.pdf (1,1 MB)
Feltöltve: 2021.07.14. 15:45:00

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!