VP6-6.4.1-21
Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Vidéki turizmus fejlesztésepályázat

Lezárult!

Keretösszeg

50 milliárd Ft

Támogatás összege

Maximum 100 millió Ft

Támogatási kérelmek várható száma

800-1000 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

24 hónap
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatás mértéke

 • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%

Támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Támogatási igénylők köre

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

 • a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 • b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 • c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 • d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
  • új épület építése;
  • olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.
Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.
 • b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.
 • c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • d) A 3.1.1.1. fejezet a) – d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
 • e) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • f) Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 • g) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével). h) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
 • i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
 • j) Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.
 • k) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 • Első szakasz: 2021. december 8. - 2021. december 22.
 • Második szakasz: 2022. január 12. - 2022. január 26.
 • Harmadik szakasz: 2022. január 27. - 2022. február 10.
 • Negyedik szakasz: 2022. március 23. - 2022. április 6.
 • Ötödik szakasz: 2022. április 7. - 2022. április 21.

További információk

Előleg igénylése: A támogatás 50%-a.

A projekt területi korlátozása: A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
VP6-6.4.1-21_Felhívás_tervezet.pdf (1,2 MB)
Feltöltve: 2021.10.12. 16:17:12

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!