Ipari napelempark tervezésének részei

1. Hálózati csatlakozási tervdokumentáció elkészítése

 • Bírálati változat
 • Végleges változat

2. Engedélyezési tervdokumentáció készítése

Az engedélyezési tervdokumentációk részei:

 • Geodéziai munkálatok, munkarészek
 • Talajmechanikai szakvélemény
 • Tűzvédelmi Tervezői nyilatkozat
 • Statikai szakvélemény
 • Villamos tervfejezet
 • Munkavédelmi tervfejezet
 • Tűzvédelmi tervfejezet
 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Közműegyeztetési jegyzőkönyvek
 • Előzetes szakhatósági hozzájárulások
 • Villámvédelmi kockázatelemzés

3. Kiviteli tervdokumentáció készítése

A kiviteli tervdokumentációk részei:

 • Villamos tervfejezet
 • Munkavédelmi tervfejezet
 • Tűzvédelmi tervfejezet
 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Villámvédelmi kockázatelemzés

4. Elszámolási mérési terv (III. ütem)

5. Közcélú hálózati terv (IV. ütem)