Pályázat borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatásárapályázat

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Idén áprilisban újabb beadási szakasz nyílik az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az agrárminiszter 53/2020. (X. 27.) AM rendelete alapján borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás vonatkozásában.

A rendelet alapján a támogatásra a 2021-2023 közötti időszakban 21 millió euró áll rendelkezésre. Az igényelhető támogatási összeg elérheti a 100 millió forintot is, intenzitása őstermelő, illetve kis- és középvállalkozás esetében 40-50%, míg nagyvállalat esetében 20-25%.

A pályázatok benyújtására 2021. április 1. és 20. között lesz lehetőség, a Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

Napelemes rendszer is támogatható!

A támogatás mértéke

Az e rendelet hatálybalépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában 2020. november 30. és december 21. között nyújtható be kifizetési kérelem. Az így benyújtott kifizetési kérelem egyben támogatási kérelemnek is minősül. Ezen kérelmek vonatkozásában legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

Egyéb esetekben legfeljebb 100 millió forint.

Támogatás intenzitása

Őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti:

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 50%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 40%-a.

Nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 25%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 20%-a.

Támogatást igénylők köre

 • borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy
 • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
 • a kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel
 • Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható, amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez

Támogatható tevékenységek

 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer kialakítása;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű gép beszerzése;
 • fenti borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése (önállóan nem beszerezhető)
Az energiaigényt egy arra jogosult energetikusnak kell kiszámítania,
és ezt nyilatkozatban bemutatnia.

Kötelező vállalások

 • borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti
 • a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet

A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

 • 2021. évben április 1. és április 20. között, (döntés 2021.július 31-ig)
 • Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

53/2020. (X. 27.) AM rendelet + 1. melléklet - Településlista letölthető itt.

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!