TOP_Plusz 1.3.2-21
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatásapályázat

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Elindult a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" című, TOP_Plusz 1.3.2-21 kódszámú pályázati felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Önerő

Nem szükséges

Igényelhető előleg

Akár 100%

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

60 hónap

Támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Önerő nem szükséges. Akár 100% előlegként.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Pályázók köre

Kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyeket a megyei önkormányzat az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési stratégiák támogatásai eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

1. Helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában

 • helyi önkormányzat (GFO 321)
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
 • többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57),

Továbbá a 3 főtevékenység közül csak a „B” főtevékenység esetében:

 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699).

Konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.

2. Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában

 • helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
 • gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
 • egyházi jogi személyek (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű, alábbi GFO kóddal rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).
 • térségi fejlesztési tanács (GFO 362)
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) - (GFO144)

Konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.

Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

3. Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában

 • Helyi (települési) önkormányzatok (GFO 321),
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (GFO 11, 57)

Konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.

4. Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában

 • Városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)

Konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.

5. Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában

 • Jelen felhívásra támogatási kérelmet önállóan a települési önkormányzatok (GFO 321) nyújthatnak be.

Konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.

6. Állami tulajdonú utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában

 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)

Konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.

Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

Támogatható tevékenységek

1. Helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában

 • A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 • B) Inkubátorházak fejlesztése
 • C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

2. Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában

 • A) Térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
 • B) A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése
 • C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
 • D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
 • E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

3. Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában

Támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése.

4. Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában

 • Lakóépületek korszerűsítése, felújítása
 • Modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása
 • Lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése
 • Önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként
 • Szociális naperőmű, energiaközösség létrehozására irányuló mintaprojekt megvalósítása
 • Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése
 • Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek
 • Foglalkoztatást elősegítő funkció
 • Közterületi beruházások

5. Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában

Támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.), valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása.

6. Állami tulajdonú utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában

 • 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása.
 • Országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető 4 és 5 számjegyű állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása, építése.
 • Belterületen egyéb állami tulajdonú (1-3 számjegyű) utak fejlesztése, felújítása.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
TOP_Plusz-1.3.1-21_Felhívás.pdf (1 MB)
Feltöltve: 2022.01.12. 08:39:14

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!