VP3-4.2.1-4.2.2-2-21
Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésepályázat

Felfüggesztve!

Felhívás, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a vállalati hatékonyság növelését.

A cél elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására. A felhívás célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

Keretösszeg

200 milliárd Ft

Támogatás összege

Minimum 100 millió Ft
Maximum 5 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma

400-500 db

Előleg igénylése

támogatás maximum 50%-a

Megvalósítási
időszak

24 hónap

Fenntartási
időszak

5 év

Támogatás mértéke, összege

Keretösszeg: 200 Milliárd Ft

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: 160 milliárd Ft
 • 2. célterület: Borászati üzemek fejlesztése: 40 milliárd Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 • Közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • Nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.
Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:

 • a) 45%-a:
 • aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
 • ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
 • b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.
 • c) 100%-a, ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják. Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

Előleg igénylése: igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

Pályázók köre

A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 160 milliárd Ft:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 130 milliárd Ft.
 • 6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 15 milliárd Ft.
 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 15 milliárd Ft.

A Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 35 milliárd Ft.
 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 5 milliárd Ft.
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

A támogatható beruházások, fejlesztések köre

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 • 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • 2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
Napelemes rendszer esetén a felmérést, tervezést, teljeskörű előkészítést vállaljuk!

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. napjától 2021. december 7. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
 • 2. szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
 • 3. szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
 • 4. szakasz: 2021. szeptember 29. - 2021. október 12.
 • 5. szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
 • 5. szakasz: 2022. január 26. – 2022. február 8.

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot.

13 illetve 18 plusz pontot ér a minimálisan elérendő 40 pontból a megújuló energia alkalmazása, így igencsak megéri!
További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21_Felhívás.pdf (1,1 MB)
Feltöltve: 2021.07.14. 15:49:22

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!