VP6-6.4.1.1-22
Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Lovas létesítmények fejlesztésepályázat

Lezárult!

Keretösszeg

50 milliárd Ft

Támogatási kérelmek várható száma

80-100 db

Igényelhető előleg

Akár 50%

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

Támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Önerő szükséges. Akár 50% előlegként.

Teljeskörű szakmai és pályázati projekt előkészítés a RENA Projekt Kft-től.

Pályázók köre

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, vagy magánszemély, vagy őstermelő. Részletek a felhívásban!

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2db ló tulajdonosa volt.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyészeti Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján 2 db ló tulajdonosa volt.

Mindkét kedvezményezett kör esetében:

 • Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.
 • A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.
Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • a) Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése pályával.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • b) Szociális helyiségek pl.: mosdó, öltözők kialakítása, felújítása, bővítése.
 • c) Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, üzembe helyezése.
 • d) A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása.
 • e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • f) Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • g) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • h) Ingatlan vásárlása

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 • Első szakasz: 2022. május 4. - 2022. május 17.
 • Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
 • Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
 • Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
 • Ötödik szakasz: 2022. június 29. - 2022. július 12.
További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

A teljes pályázati felhívás innen letölthető:
VP6-6.4.1.1-22_Felhívás.pdf (1,2 MB)
Feltöltve: 2022.04.04. 13:06:19

További információk

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!